Văn hoá sống xanh là gì?

Văn hoá là bao gồm tất cả nhưng hoạt động sống của con người tạo ra, nó được biểu hiện qua quá trình giữ gìn, chăm sóc, tạo dựng, gồm cả cả hoạt động tín ngưỡng. Văn hoá sống xanh là khái niệm đầu tiên được công ty Kiến Trúc Xanh VAG Việt Nam đưa vào ứng dụng, trong các sản phẩm kiến trúc của mình. Để đơn giản trong việc ứng dụng và trở thành tiêu chí cơ bản trong Văn hoá sống xanh trong trong các sản phẩm kiến trúc.